MENU
Cennik Rezerwuj online
Wypoczynek All Inclusive Soft Cennik Rezerwuj online

REGULAMIN

Regulamin dotyczy obiektu Stary Młyn Strzeszyn, zwanego w dalszej części Obiektem.

Dane Adresowe: Stary Młyn Strzeszyn, Strzeszyn 7,
78-445 Łubowo. NIP:526-217-48-44

I. Warunki rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne
  z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 2. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 3. W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwacji.
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 5. Wpływ zadatku potwierdzony jest mailem / SMS-em.
 6. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 7. Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany okres pobytu.
 8. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 9. Dokonując rezerwacji Rezerwujący zapoznał się i akceptuję politykę prywatności, która znajduje się na stronie starymlynstrzeszyn.pl
 10. Dokonując rezerwacji Rezerwujący akceptuje stały nadzór monitoringu wizualnego terenu Obiektu, z wyłączeniem pokoi, który prowadzony jest ze względu na bezpieczeństwo Gości.
 11. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 12. Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za pobyt tj. nocleg wraz z wyżywieniem w momencie wmeldowania. W przypadku odmowy pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 13. Gość zobowiązany jest do uregulowania należności za wszelkie usługi dodatkowe, zamówione podczas pobytu, przed wymeldowaniem.

II. Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty standardowej całkowity zwrot wpłaconej kwoty zadatku potwierdzającej rezerwację przysługuje wyłącznie w przypadku anulacji pobytu na co najmniej 42 dni przed początkową datą zarezerwowanego pobytu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie wymienionym w punkcie 1, Gość otrzyma zwrot wpłaconej kwoty do 14 dni.
 3. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w punkcie 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłata w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
 4. W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 5. Przy rezerwacji za pośrednictwem Booking.com lub innych portali rezerwacyjnych obowiązują zasady rezerwacji, anulacji i zwrotu określone przez Booking.com lub dane portale.

III. Informacje podstawowe

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokój Obiektu.
 4. Przed otrzymaniem kluczy do pokoju należy podać dane wymagane do dokonania meldunku i okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Gościa. W przypadku odmowy dopełnienia czynności, o których mowa pracownik Recepcji ma obowiązek odmowy wydania klucza do pokoju.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
 6. Goście przyjeżdżający do Obiektu po godzinie 19.00 nie ma możliwości skorzystania z pełnej kolacji.
 7. Zapotrzebowanie na posiłek w godzinach 19.00-22.00 Rezerwujący ustala do godziny 14.00 w dniu przyjazdu. Wieczorny posiłek w godzinach 19.00-22.00 może odbiegać od standardu kolacji (np zimne przekąski zamiast ciepłych dań, ograniczony wybór).
 8. Zameldowanie Gościa w Obiekcie w godzinach 22.00-7.00 wymaga wcześniejszego ustalenia i może się wiązać z dodatkową opłatą.
 9. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie na terenie Obiektu otwartego ognia, a ponadto w pokojach i innych pomieszczeniach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń, z wyłączeniem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV. Ładowarki i zasilacze sprzętu RTV powinny być odłączane od prądu przed dłuższą nieobecnością w pokoju.
 12. Wszelkie zauważone w pokoju usterki, uszkodzenia, braki w wyposażeniu, należy zgłaszać w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 13. Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu.
 14. Przedmioty znajdujące się w pokoju, w tym koce, ręczniki, pościele i krzesła są wyposażeniem pokoju i nie mogą być wynoszone poza pokój. W recepcji udostepnione są akcesoria do użytku zewnętrznego.
 15. Meble i wyposażenie przestrzeni wspólnych nie mogą być wynoszone na zewnątrz obiektu.
 16. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Obiektu.
 17. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 18. W budynkach Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku stwierdzenia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 zł. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało koniecznością opuszczenia obiektu bez zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.
 19. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 kończy o godzinie 12:00.
 20. Przy opuszczaniu pokoju w trakcie pobytu obowiązuje zamykanie drzwi pokoju na klucz.
 21. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 22. W godzinach 22:00 do 7.00 zamknięte jest wyjście na taras z sali jadalnej oraz wejście do budynku. W tym czasie Gość zobowiązany jest do zamykania na klucz drzwi wejściowych do Obiektu.
 23. Użytkownicy Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 24. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju tylko w godzinach 9.00-22.00. W przypadku pozostawania osób niezameldowanych w pokoju Gościa poza wskazanymi godzinami, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ich pobyt zgodnie z  obowiązującym cennikiem.
 25. Osoby niezameldowane nie mają prawa nieodpłatnego korzystania z usług oferowanych przez Obiekt i bez zgody Recepcji.
 26. Obiekt akceptuje pobyt ze zwierzętami.
 27. Gość obiektu przywożący ze sobą zwierzę ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody. Zwierzęta nie mogą spać ani przebywać na łóżkach, kanapach ani innych meblach znajdujących się w pokoju Gościa. Każde zwierzę musi mieć zapewnione posłanie lub kojec przywieziony przez właściciela. Gość jest zobowiązany okazać książeczkę z aktualnymi szczepieniami na życzenie menedżera Obiektu.
 28. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 29. Obiekt jest uprawniony do odmowy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.
 30. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu.
 31. Gotowanie i przygotowywanie własnych posiłków na terenie Obiektu jest zabronione.
 32. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Parkować należy w miejscach do tego wyznaczonych. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 33. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.
 34. Korzystanie z zaplecza rekreacyjnego jest objęte ceną pobytu. Dotyczy to: placu zabaw, terenu Obiektu wraz z miejscami odpoczynku, wiatami, pomostami, przystani, plaży, sali zabaw, korzystania ze sprzętu rekreacyjno-sportowego (w tym wodnego) w budynku i na terenie Obiektu.

IV. Posiłki

 1. Posiłki serwowane są w sali jadalnej w formie bufetu samoobsługowego w następujących godzinach:
  - śniadanie: 9.00-10:00
  - lunch: 13.30-14.30
  - kolacja: 18.00-19:00
  W trakcie posiłków serwowane są nieodpłatnie kawa, herbata, woda, soki.
 2. Kawa, herbata oraz woda dostępne są nieodpłatnie w sali na parterze w dworku całą dobę.
 3. W godzinach 19.30-22.00 w sali na parterze dworku, serwowane są drobne, słodkie/słone przekąski.
 4. Cena pobytu nie obejmuje napojów alkoholowych, i innych napoi. Zakupu można dokonywać w Recepcji.
 5. Sprzedaż alkoholu (wino i piwo) oraz innych napojów jest dostępna w godzinach pracy Recepcji.
 6. Nie prowadzimy sprzedaży alkoholu mocnego.
 7. Na najniższej kondygnacji dostępny jest płatny automat z napojami i przekąskami.

V. Sprzątanie

 1. Podczas pobytu zmiana ręczników i sprzątanie pokoju odbywa się na życzenie Gościa. Sprzątanie nie obejmuje ścielenia łóżka.
 2. Zmiana pościeli odbywa się po tygodniu przy pobycie dwutygodniowym. Prosimy o udostępnienie pokoju w godzinach 10-13.

VI. Sprzęt rekreacyjny/wodny

 1. Osoby niepełnoletnie korzystają z sali telewizyjna/DVD, stołu bilardowego, salki zabaw dla dzieci, salki ćwiczeń, placu zabaw, sprzętu rekreacyjnego i sportowego na terenie Obiektu, za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 2. Obiekt ma prawo zakazać korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego jeśli Gość korzysta z niego w sposób zagrażający jego bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych lub jeśli Gość jest pod wpływem środków odurzających.
 3. Osoby niepełnoletnie korzystają ze sprzętu wodnego wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.  
 4. Osoby niepełnoletnie powinny bezwzględnie zakładać kapoki.
 5. Osoby pełnoletnie, bez względu na umiejętności pływackie, zachęcamy do korzystania z kapoków.
 6. Deski SUP muszą być bezwzględnie zaczepione linką zabezpieczającą do kostki.  
 7. Sprzęt rekreacyjny i wodny dla wygody Państwa i pozostałych gości należy odstawiać w miejsce postoju i/lub magazynowania.
 8. Ewentualne niesprawności sprzętu, uszkodzenia należy  bezzwłocznie zgłaszać do Recepcji, aby uniknąć kłopotów dla następnych użytkowników.

VII. Opłaty dodatkowe

 1. Cena pobytu nie obejmuje korzystania z jazd konnych, przejażdżek bryczką i sauny.
 2. Cena pobytu nie obejmuje napojów alkoholowych, i innych napoi, nie serwowanych podczas posiłków.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny wyłącznie za zgodą i pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 4. Pobyt zwierzęcia jest dodatkowo płatny.
 5. Wypożyczenie łóżeczka składanego wraz z pościelą jest dodatkowo płatne.
 6. Osoby korzystające z jazd konnych obowiązane są stosować się do regulaminu Stajni.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie do recepcji Obiektu.
 2. Dla osób rezerwujących pobyt poprzez Booking.com lub inne portale rezerwacyjne obowiązują zasady reklamacyjne Booking.com lub danych portali.

Szanowni Goście,
świadczymy usługi oparte na zaufaniu – naszym Klientom gwarantujemy, że ich dane przetwarzane są z poszanowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony prywatności danych osobowych.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać…